top of page
HAKKINDA
Doç.Dr. Süleyman ORMAN

 

-  Genel Cerrahi İhtisası: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-  Türk Cerrahi Derneği Yeterliliği Sertifikasyonu

-  Yandal Sınavı ile Gastroenteroloji Cerrahisi İhtisası

-  Gastroenteroloji Cerrahisi İhtisası: Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi

-  Askerlik hizmeti: Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Baştabip Yardımcılığı

-  Mecburi hizmet: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-  2011 yılından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
-  2019 - 2020 Endogis Cerrahi Merkezini İşletti
-  2020-2022Yeditepe üniversitesi  ( Öğretim Üyesi )

Dernek üyelikleri :
 

1. Türk Cerrahi Derneği

2. Türk Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği

3. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

bottom of page